ЗЕЛЕНА КАРТА

 

В Хенди ще Ви консултират в кои случай е задължително да имате Зелената карта и за кои държави сертификат не се изисква.

 

Сертификатът „Зелена карта”  се издава към валидна ГО и покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

 

* Считано от 01.01.2016 г  към всяка полица ГО задължително се издава Сертификат Зелена карта с териториален обхват за всички страни – членки на Споразумение „ Зелена карта“.