lightbob

  • 11 ст./мин. към всички мрежи в страната
  • включени 100 минути
  • без месечна такса

Избери план

2-годишен договор lightbob Отвори/Затвори
Месечна такса 0.00 лв
Минимално месечно потребление 1.99 лв
Включени минути към всички мрежи в страната Информация 100
Цена на минута към всички мрежи в страната 0.11 лв
Цена на MB 0.49 лв
Цена на пакета 9.90 лв
1-годишен договор lightbob Отвори/Затвори
Месечна такса 0.00 лв
Минимално месечно потребление 1.99 лв
Включени минути към всички мрежи в страната Информация 100
Цена на минута към всички мрежи в страната 0.11 лв
Цена на MB 0.49 лв
Цена на пакета 9.90 лв